Dospel
Dospel

Новый каталог EDURO

EDURO – это новая линейка вентиляционно-климатических подвесных установок, предлогаемых компанией DOSPEL Professional Technologies. Система монтажа установок EDURO совместная с канальной системой.


Каталог продукции

Каталог Часть 1 Каталог Часть 2

Дла получения информации о продуктах и их доступности просим связываться с нами под номером телефона:
+48 (34) 370 30 00 w.250

Our PArtners

Berlüf GmbH, новый Партнер компании DOSPEL

С 2008 года компания ООО DOSPEL начала свое сотрудничество с компанией Berlüf - немецким производителем вентиляционных установок. Благодаря высококачественным продуктам и нестандартным решениям Лидер Вентиляции подписал договор с Berlüf. Более подробная информация приведена на сайте

www.berluf.com

Dospel Comfort

DOSPEL - это один из крупнейших производителей оборудования и систем в сфере вентиляции и кондиционирования. Компания DOSPEL Professional, являющаяся частью Группы DOSPEL, специализируется в производстве промышленных вентиляционно-климатических систем. Более чем 30-летний опыт, высококвалифицированный инженерный персонал и высочайшее качество предлагаемых продуктов делает DOSPEL Professional надежным и проверенным партнером. Позиция лидера на внутреннем рынке и экспорт в более чем 50 стран по всему миру подтверждает надежность производителя, который предлагает самые технически современные продукты по привлекательной цене.

www.dospel-comfort.com

Polityka prywatności


DOSPEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, informuje zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych ( RODO), że:
 
Administratorem danych osobowych jest Dospel Sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Główna 188 42-280 Częstochowa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000052747, NIP: 573-24-77-394, REGON: 151991019, wysokość kapitału zakładowego 4.022.000,00 zł
 
Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane przetwarzane będą w celach realizacji zamówień, marketingu produktów własnych oraz prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
 
Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wglądu w nie, poprawiania ich, zażądania zaprzestania przetwarzania, zażądania ich usunięcia, wycofania zgody na ich przetwarzanie, przeniesienia ich, wniesienia sprzeciwu.
 
Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 
Dospel Sp. z o. o. nie będzie przechowywać danych osobowych dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów, które legły u podstaw ich gromadzenia, chyba że zgodnie z prawem jest wymagane lub dozwolone przechowywanie danych przez dłuższy okres czasu.
 
Dospel Sp. z o. o. nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzecich ani poddawać ich profilowaniu.
 
Dospel Sp. z o. o. nie sprzedaje danych osobowych osobom trzecim i ujawnia je wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji świadczonych przez siebie usług. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych innych podmiotów, chyba że zostanie wyrażona na to zgoda.
 
stat4u