Dospel
Dospel


Specyfikacja
Wymiary
Dane techniczne
Do pobraniaWDeX - wentylatory dachowe
Wentylator WDEx przeznaczony jest do wentylacji pomieszczeń w których prawdopodobne jest pojawienie się atmosfer wybuchowych spowodowanych przez gazy, pary oraz mgły zaklasyfikowanych jako strefa 1. Urządzenie grupy II, kategorii 2, Gazowa atmosfera wybuchowa G, ochrona za pomocą bezpieczeństwa konstrukcyjnego 'c', klasa temperaturowa T3.
Maksymalny wydatek przetłaczanego medium wynosi 10000 m³/h, a zakres temperatury otoczenia od -20 do +40 ˚C.