Dospel
Dospel


Specyfikacja
Wymiary
Dane techniczne
Do pobraniaGejzer - aparaty grzewczo-wentylacyjne
Aparaty grzewczo-wentylacyjne Gejzer dostępne są w dwóch modelach o mocy grzewczej 27kW i 53kW. W zależności od modelu, urządzenia mogą pracować na powietrzu obiegowym lub mieszanym. Aparaty te zaopatrzono w układ automatyki, który umożliwia zindywidualizowanie parametrów pracy oraz obniża koszty eksploatacji urządzenia. W przypadku pomieszczeń o dużej kubaturze możliwa jest współpraca kilku urządzeń.